ประมวลภาพทอดผ้าป่าวันพระธาตุน้ำไคร่ อุตรดิตถ์ 14 ก.ค. 65

ประมวลภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างหอระฆัง ปีที่ 3

ณ วัดพระธาตุน้ำไคร้ หมู่ 9 ต.ด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เวลา 15:00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุน้ำไคร้

เวลา 18:00 น. ร่วมรับประทานอาหารพร้อมชมการแสดงจากชาวบ้าน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

เวลา 7:00 น. ทำบุญตักบาตรถวายภัตราหารเช้า

เวลา 9:00 น. ถวายองค์ผ้าป่าเป็นอันเสร็จพิธี

ยอดทำบุญสุทธิ 261,764 บาท

One thought on “ประมวลภาพทอดผ้าป่าวันพระธาตุน้ำไคร่ อุตรดิตถ์ 14 ก.ค. 65

ใส่ความเห็น